ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021): Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021)

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας εμφανίζεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-2022

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021 – ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 08/03/2021 ΕΩΣ 19/03/2021

Σημειώνεται ότι στο ίδιο διάστημα (8-3-2021 μέχρι 19-3-2021) δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis

Ο Δ/ντής ΕΠΑ.Λ. Κέας

Μαρίνος Αμπατζόγλου

ΔΙΑΘΕΣΗ TABLET ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,

Βάσει της υπ’ αριθμ. Φ8/46284/Δ4/14-4-2020 Απόφασης ΥΠΑΙΘ «Οδηγίες παράδοσης παραλαβής ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες» και της υπ’ αριθμ. 155192/ΓΔ4/14-11-2020 «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» σας γνωρίζουμε ότι:

Έχει διατεθεί στο σχολείο μας ένας αριθμός φορητών συσκευών (tablets) – αρκετά μικρός, βέβαια, συγκριτικά με το σύνολο των φοιτώντων μαθητών/τριών – οι οποίες θα διατεθούν σε μαθητές/τριες που τις χρειάζονται.

Η διάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (όπως ορίζονται στην παραπάνω απόφαση): χαμηλό εισόδημα, ανεργία γονέων/κηδεμόνων, ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, ειδικές δυσκολίες μάθησης ή εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

(Σε περίπτωση που οι αιτούντες κηδεμόνες που πληρούν τα κριτήρια είναι περισσότεροι θα γίνει κλήρωση).

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με email στο mail@1epal-keas.kyk.sch.gr ) το αίτημά τους (έως Τετάρτη 25-11-2020 και ώρα 15:00 ) συνοδευόμενο από σχετικά αποδεικτικά.

 Ο Δ/ντής ΕΠΑ.Λ. Κέας

Μαρίνος Αμπατζόγλου

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ   ΣΤΟ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ   ΛΥΚΕΙΟ  ΚΕΑΣ

 Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες, απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ΓΕΛ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, ανοίγει ξανά το σύστημα προκειμένου να υποβληθούν κατ? εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για εγγραφή στην A΄τάξη ΕΠΑ.Λ., Β΄τάξη ΕΠΑ.Λ. (τομέα) ή στην Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ. (ειδικότητα) «Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ? Δήλωση Προτιμήσεων» μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή αυτή είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) π.χ. για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Όσοι κάνατε ήδη εγγραφή κοιτάξτε και πάλι στις υποβληθείσες αιτήσεις επειδή κάποιες εγγραφές εξαφανίστηκαν λόγω προβλήματος στο σύστημα.

Για τους ανήλικους μαθητές/τριες (και τους ενήλικες που είναι προστατευόμενα μέλη) είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας που έχει τέτοιους κωδικούς να φαίνεται και κηδεμόνας στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου και επίσης να δηλώσει και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Σε αρκετές περιπτώσεις για παράδειγμα «φαίνεται» στο σχολείο κηδεμόνας η μητέρα, αλλά τώρα θα πρέπει να «φανεί» οπωσδήποτε αυτός/αυτή που έχει κωδικούς taxis.

Σημειώνεται ακόμη ότι θα πρέπει να μας γνωρίσετε άμεσα εάν τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα με κωδικούς (taxis) αναγράφονται στη ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, προκειμένου να τα καταχωρήσουμε και εμείς έτσι.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνήστε μαζί μας για την διασταύρωση των στοιχείων κηδεμόνα.

Εφόσον πρόκειται για μαθητή/τρια Γ΄ Γυμνασίου ή Α΄ Γενικού Λυκείου η διασταύρωση των παραπάνω θα πρέπει να γίνει στο σχολείο φοίτησης (π.χ. Γυμνάσιο-ΓΕΛ Κέας).

Οι γονείς ? κηδεμόνες μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι μαθητές/τριες μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή τμήματα τα οποία έχουν εγκριθεί με απόφαση Π.Δ.Ε. ή με την υπ΄ αριθμ. 105339/Υ2/12-8-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑΦΒ46ΜΤΛΗ-ΖΩ7). Σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, καθώς και σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της δυναμικής που είχε δηλωθεί, δεν θα μπορεί να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση.

Στο Επαγγελματικό Λύκειο Κέας λειτουργούν-είναι εγκεκριμένοι για το σχ. Έτος 2020-2021 οι παρακάτω τομείς:

 1) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

2) Τομέας Μηχανολογίας

3) Τομέας Πληροφορικής

4) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου μπορούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας και συμμετοχή στις Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ. και απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση Πτυχίου άλλου Τομέα και συμμετοχή στις Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ. (παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα τομέα-ειδικότητας).

                                                                                                Ο Δ/ντής ΕΠΑ.Λ. Κέας

 Μαρίνος  Αμπατζόγλου  ΠΕ 80

ΕΓΓΡΑΦΕΣ   ΣΤΟ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ   ΛΥΚΕΙΟ  ΚΕΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες, απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ΓΕΛ

Σας ενημερώνουμε ότι 13 Ιουλίου από τις 08:00 π.μ. έως και 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 ανοίγει ξανά το σύστημα και θα πρέπει να υποβληθεί για εγγραφή στην A΄τάξη ΕΠΑ.Λ., Β΄τάξη ΕΠΑ.Λ. (τομέα) ή στην Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ. (ειδικότητα) «Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ? Δήλωση Προτιμήσεων» μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή αυτή είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) π.χ. για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Όσοι κάνατε ήδη εγγραφή κοιτάξτε και πάλι στις υποβληθείσες αιτήσεις επειδή κάποιες εγγραφές εξαφανίστηκαν λόγω προβλήματος στο σύστημα.

Για τους ανήλικους μαθητές/τριες (και τους ενήλικες που είναι προστατευόμενα μέλη) είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας που έχει τέτοιους κωδικούς να φαίνεται και κηδεμόνας στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου και επίσης να δηλώσει και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Σε αρκετές περιπτώσεις για παράδειγμα «φαίνεται» στο σχολείο κηδεμόνας η μητέρα, αλλά τώρα θα πρέπει να «φανεί» οπωσδήποτε αυτός/αυτή που έχει κωδικούς taxis.

Σημειώνεται ακόμη ότι θα πρέπει να μας γνωρίσετε άμεσα εάν τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα με κωδικούς (taxis) αναγράφονται στη ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, προκειμένου να τα καταχωρήσουμε και εμείς έτσι.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνήστε μαζί μας για την διασταύρωση των στοιχείων κηδεμόνα.

Εφόσον πρόκειται για μαθητή/τρια Γ΄ Γυμνασίου ή Α΄ Γενικού Λυκείου η διασταύρωση των παραπάνω θα πρέπει να γίνει στο σχολείο φοίτησης (π.χ. Γυμνάσιο-ΓΕΛ Κέας).

Για την λειτουργία-έγκριση Τάξεων και Τομέων το σχ. Έτος 2020-2021 είναι απαραίτητη η υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης-δήλωσης.

Στο Επαγγελματικό Λύκειο Κέας λειτουργούν-είναι εγκεκριμένοι οι παρακάτω τομείς:

 1) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

2) Τομέας Μηχανολογίας

3) Τομέας Πληροφορικής

4) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

5) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος.

Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου μπορούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας και συμμετοχή στις Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ. και απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση Πτυχίου άλλου Τομέα και συμμετοχή στις Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ. (παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα τομέα-ειδικότητας).

 Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την διαδικασία αυτή, καθώς και να σας βοηθήσουμε στο σχολείο για την πραγματοποίηση της.

                                                                                              Ο Δ/ντής ΕΠΑ.Λ. Κέας

 Μαρίνος  Αμπατζόγλου  ΠΕ 80


ΕΓΓΡΑΦΕΣ   ΣΤΟ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ    ΛΥΚΕΙΟ   

ΚΕΑΣ  2020-2021

Η  ΕΞΥΠΝΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ

Αγαπητοί  Γονείς και Κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες, απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ΓΕΛ

Σας ενημερώνουμε ότι  έως και την 02η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 θα πρέπει να υποβληθεί για εγγραφή στην A΄τάξη ΕΠΑ.Λ., Β΄τάξη ΕΠΑ.Λ. (τομέα) ή στην Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ. (ειδικότητα) «Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ? Δήλωση Προτιμήσεων» μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.

Για την είσοδο στην εφαρμογή αυτή είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) π.χ. για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Για τους ανήλικους μαθητές/τριες (και τους ενήλικες που είναι προστατευόμενα μέλη) είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας που έχει τέτοιους κωδικούς να φαίνεται και κηδεμόνας στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου και επίσης να δηλώσει και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (e-mail).

Σε αρκετές περιπτώσεις για παράδειγμα «φαίνεται» στο σχολείο κηδεμόνας η μητέρα, αλλά τώρα θα πρέπει να «φανεί» οπωσδήποτε αυτός/αυτή που έχει κωδικούς taxis.

Σημειώνεται ακόμη ότι θα πρέπει να μας γνωρίσετε άμεσα εάν τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα με κωδικούς (taxis) αναγράφονται στη ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, προκειμένου να τα καταχωρήσουμε και εμείς έτσι.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνήστε μαζί μας για την διασταύρωση των στοιχείων κηδεμόνα.

Εφόσον πρόκειται για μαθητή/τρια Γ΄ Γυμνασίου ή Α΄ Γενικού Λυκείου η διασταύρωση των παραπάνω θα πρέπει να γίνει στο σχολείο φοίτησης (π.χ. Γυμνάσιο-ΓΕΛ Κέας).

Για την λειτουργία-έγκριση  Τάξεων και Τομέων το σχ. Έτος 2020-2021 είναι απαραίτητη η υποβολή της συγκεκριμένης  αίτησης-δήλωσης.

Στο Επαγγελματικό Λύκειο Κέας λειτουργούν-είναι εγκεκριμένοι οι παρακάτω τομείς:

 1) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

2) Τομέας Μηχανολογίας

3) Τομέας Πληροφορικής

4) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

5) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος.

Απόφοιτοι  Γενικού Λυκείου μπορούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας και συμμετοχή στις Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ. και απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση Πτυχίου άλλου Τομέα  και συμμετοχή στις Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ. (παρακολουθώντας  μόνο τα μαθήματα τομέα-ειδικότητας).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία  (Τηλ. 22880 22070, Email : mail@1epal-keas.kyk.sch.gr) σχετικά με την διαδικασία αυτή, καθώς και να σας βοηθήσουμε στο σχολείο για την πραγματοποίηση της

                                                                                               Ο Δ/ντής ΕΠΑ.Λ. Κέας

 Μαρίνος  Αμπατζόγλου  ΠΕ 80

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Φέτος το ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ συμμετείχε στον διαγωνισμό ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ της WROHELLAS χορεύοντας την άνοιξη.

Εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες επιστράτευσαν τη φαντασία τους και σχεδίασαν, δημιούργησαν και προγραμμάτισαν τα δικά τους ρομποτάκια τα οποία χόρεψαν στο σκοπό  μιας πρότυπης μουσικής!

Μία επιτροπή ειδικών  προ-αξιολογήσε το πλήθος των projects και παρουσιάζει στο κοινό ένα Top 50 ώστε να ψηφίσει το κοινό τα 10 καλύτερα.

Και οι δύο συμμετοχές του ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ, είναι μέσα στα TOP 50!!!!

Μπορείτε να δείτε τις συμμετοχές μας και να μας ψηφίσετε στα παρακάτω link!!

https://www.youtube.com/watch?v=FICX_ToJ3gk

https://youtu.be/jWq7KNSbh-0

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020  – ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 30/03/2020 ΕΩΣ 09/04/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΙΘ

https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στα παρακάτω αρχεία δίνονται συμβουλές κι ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.  Συνιστούμε να τα κατεβάσετε και να τα διαβάσετε με μεγάλη προσοχή.

Συμβουλές Χρήσης Διαδικτύου

Ασφαλής Εργασία Εξ Αποστάσεως

Ασφαλής Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

Φυλλάδιο με Συμβουλές σε Γονείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ EKΠAIΔΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

Αγαπητοί Γονείς/κηδεμόνες, μαθήτριες και μαθητές του ΕΠΑ.Λ Κέας σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του σχολείου μας θα αναρτούμε μαθησιακά αντικείμενα – ασκήσεις εμπέδωσης-επανάληψης της διδαχθείσας ύλης (σε πρώτη φάση των Πανελλαδικών Εξεταζομένων Μαθημάτων), λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέ στόχο την μή απομάκρυνση σας από την μαθησιακή διαδικασία και διατήρηση των αποκτηθεισών γνώσεων-δεξιοτήτων.

 ΣΤΗΝ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Επίσης μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα έχετε την δυνατότητα συμμετοχής στην ηλεκτρονική τάξη σας, με την/τον διδάσκουσα/σκοντα εκπαιδευτικό σε πραγματικό χρόνο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο τηλ 22880 22070 ή email στο mail@1epal-keas.kyk.sch.gr

 Ο Διευθυντής  ΕΠΑ.Λ. Κέας

Μαρίνος   Αμπατζόγλου  ΠΕ 80                                                                         

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΕΠΑ.Λ.

Οι μαθητές και οι καθηγητές του ΕΠΑ.Λ. Κέας σας καλωσορίζουμε στην επίσημη και ανανεωμένη ιστοσελίδα του σχολείου μας. Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα το σχολείο μας και παράλληλα να μάθετε για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου.

Στόχος της ιστοσελίδας είναι η προώθηση και παράλληλα η γνωστοποίηση του σημαντικού έργου που επιτελείται στο σχολείο μας. Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας με σκοπό να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Επίσης ζητούμε την κατανόηση σας για τυχόν παραλήψεις και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα βελτιωθούμε.